Cene kurseva stranih jezika

Engleski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs engleskog jezika
30
2 meseca
160.00 €
Intenzivni kurs engleskog jezika
30
1 Month
180.00 €
Engleski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Engleski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Engleski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Engleski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Konverzacijski kurs engleskog
12
2 meseca
160.00 €
Engleski online
26
1 Month
210.00 €
Poslovni engleski
12
2 meseca
160.00 €
Priprema za TOEFL
12
2 meseca
210.00 €
Priprema za IELTS
12
2 meseca
210.00 €
Nemački
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Priprema za polaganje u Goethe i Österreich institutu
16
1 Month
180.00 €
Kurs nemačkog jezika
30
2 meseca
160.00 €
Intenzivni kurs nemačkog jezika
14
1 Month
180.00 €
Nemački jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Nemački jezik individualni časovi
20
1 Month
190.00 €
Nemački jezik individualni časovi
26
1 Month
230.00 €
Nemački jezik individualni časovi
36
2 meseca
340.00 €
Nemački online
26
1 Month
210.00 €
Nemački za medicinare
24
3 meseca
180.00 €
Ruski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs ruskog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Ruski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Ruski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Ruski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Ruski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Ruski online
26
1 Month
210.00 €
Mađarski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs mađarskog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Mađarsko državljanstvo
24
3 meseca
180.00 €
Mađarski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Mađarski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Mađarski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Mađarski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Mađarski online
26
1 Month
210.00 €
Švedski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs švedskog jezika
30
2 meseca
160.00 €
Švedski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Švedski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Švedski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Švedski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Švedski online
26
1 Month
210.00 €
Norveški
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs norveškog jezika
30
2 meseca
160.00 €
Norveški jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Norveški jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Norveški jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Norveški jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Norveški online
26
1 Month
210.00 €
Francuski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs francuskog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Francuski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Francuski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Francuski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Francuski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Francuski online
26
1 Month
210.00 €
Italijanski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs italijanskog jezika
30
2 meseca
160.00 €
Italijanski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Italijanski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Italijanski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Italijanski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Italijanski online
26
1 Month
210.00 €
Španski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs španskog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Španski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Španski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Španski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Španski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Španski online
26
1 Month
210.00 €
Portugalski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Brazilski Portugalski
24
3 meseca
180.00 €
Kurs portugalskog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Portugalski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Portugalski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Portugalski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Portugalski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Portugalski online
26
1 Month
210.00 €
Poljski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs poljskog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Poljski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Poljski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Poljski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Poljski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Poljski online
26
1 Month
210.00 €
Grčki
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs grčkog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Grčki jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Grčki jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Grčki jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Grčki jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Grčki online
26
1 Month
210.00 €
Japanski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs japanskog jezika
30
2 meseca
140.00 €
Japanski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Japanski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Japanski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Japanski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Japanski online
26
1 Month
210.00 €
Kineski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs kineskog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Kineski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Kineski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Kineski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Kineski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Kineski online
26
1 Month
210.00 €
Arapski
Naziv kursa Fond časova Trajanje kursa Cena Dostupni popusti
Kurs arapskog jezika
24
3 meseca
180.00 €
Arapski jezik poluindividualna nastava
30
2 meseca
190.00 €
Arapski jezik individualna nastava
20
1 Month
190.00 €
Arapski jezik individualna nastava
26
1 Month
230.00 €
Arapski jezik individualna nastava
36
2 meseca
340.00 €
Arapski online
26
1 Month
210.00 €

Nama su svoje poverenje ukazali: