Engleski

Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 160.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Osnovni kurs engleskog jezika u školi je organizovan tako da pokriva jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs engleskog jezika kao što je konverzacijski. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.
U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs engleskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče engleski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1-Begginer/Elemetary;
2. Osnovni A2-Pre-intermediate;
3. Niži srednji B1-Intermediate;
4. Srednji B2-Uper-intermediate;
5. Viši srednji C1-Advanced;
6. v-Proficiency.

Kursevi engleskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine. Za sve one koji nisu sigurni u nivo koji bi trebali da pohađaju obezbeđeno je besplatno ulazno testiranje.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 30 časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
160.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
160.00 € 112 €
Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 180.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kako je česta pojava da ljudi imaju malo vremena na raspolaganju da nauče ili usavrše svoje znanje jezika, Language Media Center je odlučio da napravi specijalizovane, ubrzane kurseve engleskog koji će im u tome pomoći. Gradivo koje se prelazi, kao i kvalitet same nastave nisu izmenjeni. Jedino što ovaj kurs razlikuje od standardnog kursa engleskog je to što nastava nema svoju standardu dinamiku od dva časa nedeljno, već je taj broj uvećan na tri ili četiri viđenja, u zavisnosti od potreba polaznika. Na taj način se postiže prelazak cele jedne nastave celine u vremenskom periodu od mesec dana.

U nastavi se kao i kod osnovnih kurseva pored primarne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Intenzivni kurs engleskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče engleski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1,
2. Osnovni A2,
3. Niži srednji B1,
4. Srednji B2,
5. Viši srednji C1,
6. Napredni C2.

Kursevi se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
180.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
180.00 € 126 €
Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 190.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs engleskog u okviru poluindividualne nastave namenjen je parovima, prijateljima, kolegama sa posla i svima onima koji imaju isti nivo znanja jezika i isti cilj.

Prednost poluindividualnih časova je u tome što program i raspored časova možemo tematski da prilagodimo specifičnim potrebama polaznika.
Na ovakvom tečaju polaznici uživaju u prednostima privatnih časova po povoljnim cenama.

Časovi engleskog u okviru poluindividualne nastave takođe imaju mogućnost da se vremenski programiraju po potrebama polaznika kada je u pitanju vreme i dinamika same nastave.

Nakon završenog kursa polaznici polažu završni test i dobijaju sertifikat.
Završni test i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 26 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 230.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs engleskog jezika u okviru individualne nastave osmišljen je tako da se uklop i prilagodi ličnim potrebama polaznika.

Prednost ovog kursa je činjenica da se kompletan nastavni proces skraćuje, s obzirom da je rad sa pojedincem drugačiji od rada u grupi. Iz ovog razloga preporučujemo individualnu nastavu onima koji imaju potrebu da za kraće vreme savladaju određeni nivo jezika, ili one čiji je nivo znanja između dva nivoa. Još jedna od pogodnosti koju vam pružaju individualni časovi engleskog jezika je ta što dinamiku nastave, kao i termine kada će se predavanja održati možete odrediti sami, odnosno prilagoditi ih vašem rasporedu i obavezama.

Uz dogovor sa profesorom izrađuje se poseban program podređen isključivo vašim ciljevima.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 36 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 340.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs engleskog jezika u okviru individualne nastave osmišljen je tako da se uklop i prilagodi ličnim potrebama polaznika.

Prednost ovog kursa je činjenica da se kompletan nastavni proces skraćuje, s obzirom da je rad sa pojedincem drugačiji od rada u grupi. Iz ovog razloga preporučujemo individualnu nastavu onima koji imaju potrebu da za kraće vreme savladaju određeni nivo jezika, ili one čiji je nivo znanja između dva nivoa. Još jedna od pogodnosti koju vam pružaju individualni časovi engleskog jezika je ta što dinamiku nastave, kao i termine kada će se predavanja održati možete odrediti sami, odnosno prilagoditi ih vašem rasporedu i obavezama.

Uz dogovor sa profesorom izrađuje se poseban program podređen isključivo vašim ciljevima.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 20 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 190.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs engleskog jezika u okviru individualne nastave osmišljen je tako da se uklop i prilagodi ličnim potrebama polaznika.

Prednost ovog kursa je činjenica da se kompletan nastavni proces skraćuje, s obzirom da je rad sa pojedincem drugačiji od rada u grupi. Iz ovog razloga preporučujemo individualnu nastavu onima koji imaju potrebu da za kraće vreme savladaju određeni nivo jezika, ili one čiji je nivo znanja između dva nivoa. Još jedna od pogodnosti koju vam pružaju individualni časovi engleskog jezika je ta što dinamiku nastave, kao i termine kada će se predavanja održati možete odrediti sami, odnosno prilagoditi ih vašem rasporedu i obavezama.

Uz dogovor sa profesorom izrađuje se poseban program podređen isključivo vašim ciljevima.
Nakon završenog kursa polaže se testi izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 12 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 160.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Engleski jezik je često korišćen, svakodnevno sveprisutan u našim životima. Međutim, njegovo pasivnog znanja čini da se sve češće ljudi pribojavaju da ga upotrebe u situacijama u kojima bi im mogao biti od koristi.

Konverzacijski kurs engleskog osmišljen je tako da se podstiče korišćenje svih onih reči koje ste naučili i znanje koje vi već imate, i da ga udopunite sa nekim novim. Kroz zanimljive diskusije, dijaloge na različite teme i uz podršku profesora uspećete da pored pismenog znanja krenete aktivno da koristite i usmeno.

Za pohađanje ovog kursa neophodno je minimalno znanje A2 nivoa engleskog jezika. U slučaju da ste početnik u učenju uvek možeti krenuti sa osnovnim kursom pa nastaviti sa specijalizovanim. Međutim, ako posedujete predznanje, ali niste sigurni u nivo jezika koji posedujete, uvek možete iskoristiti ponudu za besplatno testiranje koju škola nudi svim svojim polaznicima.

Kursevi koverzacijskog engleskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru ovog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 12 časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
160.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
160.00 € 112 €
Fond: 26 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 210.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Online kurs engleskog jezika možete pohađati iz bilo kog dela sveta.
Nastavu pohađate od kuće ili sa posla, uz garantovano održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke. Predavanja su dostupna kombinacijom interneta i materijala koje vam šaljemo pre početka kursa. Nastavu slušate, gledate, čitate. Imate video snimke, audio snimke, interaktivne aplikacije sa snimljenim radom ekrana računara pri upotrebi odgovarajućih programa, kontakt sa profesorima u realnom vremenu preko interneta, telefonske konsultacije ili konsultacije u prostorijama škole.
Dinamika nastave je podređena vašim obavezama i kreirate je u saradnji sa profesorom.

Online kursevi engleskog jezika se organizuju za sve nivoe tokom cele godine. Za sve one koji nisu sigurni u nivo koji bi trebali da pohađaju obezbeđeno je besplatno ulazno testiranje.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 12 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 160.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Languge Media Center je u tu svrhu pored osnovnih kurseva engleskog jezika odlučio da organizuje niz specijalizovanih kurseva koji su usko vezani za određenje poslovne delatnosti u kojima se znanje ovog jezika kao i posebne stručne terminologije smatraju neophodnim.

Časovi su osmišljeni tako da vas osposobe za elementarnu komunikaciju u oblasti u kojoj vam treba. Od velike je važnosti pismena komunikacija, kao i komunikaciju putem telefona, korišćenje engleskog jezika na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima. Polaznik se osposobljava da koristi vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalazi i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija. Pored proširenja vokabulara i poboljšanja na polju jezičkog izražavanja pojedinca, veoma je važno raditi i na komunikativnoj kompetenciji polaznika u različitim situacijama i oblastima poslovanja.

U okviru kursa Poslovni engleski izdvajaju se oblasti:
1. Opšti poslovni engleski;
2. Poslovni engleski za ekonomiste i bankare;
3. Poslovni engleski u marketingu;
4. Poslovni engleski za medicinske radnike;
5. Poslovni engleski u turizmu i ugostiteljstvu.

U zavisnosti od kursa zavisi i nivo jezika koji vam je neophodan kako bi ste ga pohađali. U slučaju da ste početnik u učenju uvek možeti krenuti sa osnovnim kursom pa nastaviti sa specijalizovanim. Međutim, ako posedujete predznanje, ali niste sigurni u nivo jezika koji posedujete, uvek možete iskoristiti ponudu za besplatno testiranje koju škola nudi svim svojim polaznicima.
Kursevi poslovnog engleskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru ovog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
160.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
160.00 € 112 €
Fond: 12 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 210.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) predstavlja ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kod stranih studenata, onih kojima engleski nije maternji jezik. Većina americkih koledža i univerziteta postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata.
Nova generacija TOEFL testa uvedena je tokom 2005. godine. U pitanju je „Internet-based test“ (iBT). Novi test se polaže u Beogradu od maja 2006. godine.

Test je osmišljen tako da vrši proveru četiri veštine potrebne za efektivnu komunikaciju:
1. Čitanje;
2. Pisanje;
3. Govor;
4. Slušanje.
Test traje četiri sata i osmišljen je tako da u pojedinim delovima morate istovremeno kombinovati više veština.

Izgled novog testa je osmišljen na ovaj način:
1. Čitanje 36-70 pitanja 60–100 minuta;
2. Slušanje 34-51 pitanja 60–90 minuta;
3. Odmor 10 minuta;
4. Govor 6 zadataka 20 minuta;
5. Pisanje 2 zadatka 50 minuta.

Kada je bodovanje u pitanju broj poena koje kandidat može da dobije kreće se od 0 do 120. Svaka od sekcija (čitanje, pisanje, slušanje i govor) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela svaki zadatak se ocenjuje od 0 do 5, pa se potom taj rezultat konvertuje da izrazi učinak na skali od 0 do 30 poena.

Škola Language Media Center vrši pripremu za polaganje TOEFL ispita i pruža vam sve potrebne informacije.
Neophodni nivo znanja za pohađanje ovog kursa je C1. U slučaju da je vaše znanje na nižem nivou uvek možete krenuti sa osnovnim kursom pa nastaviti sa specijalizovanim.
Priprema za TOEFL se organizuje tokom cele godine.
Časovi u okviru ovog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 12 časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.

Popodnevni termin (od 16h)
210.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
210.00 € 147 €
Fond: 12 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 210.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

IELTS je međunarodno priznat sertifikat potreban svima koji žele da studiraju ili rade u nekima od zemalja gde je engleski službeni jezik. Ovaj ispit testira sve aspekte poznavanja jezika potrebne tokom studiranja ili života na engleskom govornom području i namenjen je kandidatima starijim od 16 godina.

Test ima četiri dela i obuhvata proveru sve četiri jezičke veštine
1. Slušanje;
2. Čitanje;
3. Pisanje;
4. Usmenu komunikaciju.
Samo testiranje se razlikuje od testiranja TOEFL ispita utoliko što ne podrazumeva isključivo korišćenje kompijutera, već može biti i u papirnoj formi, dok usmeni deo obavlja ispitivač uživo.

Postoje Opšti IELTS (General Training) i Akademski IELTS (Academic IELTS) i razlikuju se po zadacima za čitanje i pisanje, dok su slušanje i usmeni deo ispita isti za obe varijante.
Akademski nivo procenjuje sposobnost kandidata da prate nastavu i obavljaju zadatke na engleskom jeziku, dok Opšti IELTS ocenjuje sposobnost kandidata da se snađe u svakodnevnim životnim situacijama kao što su razumevanje priručnika za kućne aparate, pisanje pisma kojim se traže dodante informacije ili se ulaže žalba na kvalitet nekog proizvoda ili usluge.

U Language Media Center školi se radi priprema kandidata za obe verzije IELTS ispita, a sam ispit se polaže u organizaciji Britanskog Saveta. Polaznici ovog kursa dobijaju diplomu Univerziteta u Kembriđžu.
Neophodni nivo znanja za pohađanje ovog kursa je C1. U slučaju da je vaše znanje na nižem nivou uvek možete krenuti sa osnovnim kursom pa nastaviti sa specijalizovanim.
Priprema za IELTS se organizuje tokom cele godine.
Časovi u okviru ovog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 12 časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.

Popodnevni termin (od 16h)
210.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
210.00 € 147 €

Nama su svoje poverenje ukazali: