Kurs engleskog jezika

Engleski jezik spada u grupu zapadno-germanskih jezika. Činjenica da je službeni jezik u skoro 60 suverenih država, uključujući Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Australiju, Irsku, Novi Zeland i mnogih drugih apsolutno opravdava njegov moderni naziv Globalni jezik.
Znanje engleskog jezika postalo je uslov u pojedinim oblastima kao što su nauka, informacione tehnologije, biznis, diplomatija, i sa pravom ga smatraju jezikom međunarodne komunikacije.

Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 160.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Osnovni kurs engleskog jezika u školi je organizovan tako da pokriva jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs engleskog jezika kao što je konverzacijski. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.
U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs engleskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče engleski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1-Begginer/Elemetary;
2. Osnovni A2-Pre-intermediate;
3. Niži srednji B1-Intermediate;
4. Srednji B2-Uper-intermediate;
5. Viši srednji C1-Advanced;
6. v-Proficiency.

Kursevi engleskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine. Za sve one koji nisu sigurni u nivo koji bi trebali da pohađaju obezbeđeno je besplatno ulazno testiranje.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 30 časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
160.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
160.00 € 112 €

Nama su svoje poverenje ukazali: