Poslovni engleski

Engleski jezik postao je sastavni deo većine poslovnih procesa. Poslodavci u našoj zemlji, kao i u inostranstvu poznavanje ovog jezika najčešće stavljaju pod nužnim uslovom kako bi ste aplicirali za određenu poziciju prilikom zapošljavanja. Stoga nije ni iznenađujuća uvećana potražnja koja se pojavila za učenjem engleskog jezika.

Fond: 12 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 160.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Languge Media Center je u tu svrhu pored osnovnih kurseva engleskog jezika odlučio da organizuje niz specijalizovanih kurseva koji su usko vezani za određenje poslovne delatnosti u kojima se znanje ovog jezika kao i posebne stručne terminologije smatraju neophodnim.

Časovi su osmišljeni tako da vas osposobe za elementarnu komunikaciju u oblasti u kojoj vam treba. Od velike je važnosti pismena komunikacija, kao i komunikaciju putem telefona, korišćenje engleskog jezika na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima. Polaznik se osposobljava da koristi vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalazi i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija. Pored proširenja vokabulara i poboljšanja na polju jezičkog izražavanja pojedinca, veoma je važno raditi i na komunikativnoj kompetenciji polaznika u različitim situacijama i oblastima poslovanja.

U okviru kursa Poslovni engleski izdvajaju se oblasti:
1. Opšti poslovni engleski;
2. Poslovni engleski za ekonomiste i bankare;
3. Poslovni engleski u marketingu;
4. Poslovni engleski za medicinske radnike;
5. Poslovni engleski u turizmu i ugostiteljstvu.

U zavisnosti od kursa zavisi i nivo jezika koji vam je neophodan kako bi ste ga pohađali. U slučaju da ste početnik u učenju uvek možeti krenuti sa osnovnim kursom pa nastaviti sa specijalizovanim. Međutim, ako posedujete predznanje, ali niste sigurni u nivo jezika koji posedujete, uvek možete iskoristiti ponudu za besplatno testiranje koju škola nudi svim svojim polaznicima.
Kursevi poslovnog engleskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru ovog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
160.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
160.00 € 112 €

Nama su svoje poverenje ukazali: