Priprema za IELTS

U Language Media Centre školi imate priliku da se pripremite za polaganje međunarodno priznatog ispita IELTS.

Fond: 12 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 210.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

IELTS je međunarodno priznat sertifikat potreban svima koji žele da studiraju ili rade u nekima od zemalja gde je engleski službeni jezik. Ovaj ispit testira sve aspekte poznavanja jezika potrebne tokom studiranja ili života na engleskom govornom području i namenjen je kandidatima starijim od 16 godina.

Test ima četiri dela i obuhvata proveru sve četiri jezičke veštine
1. Slušanje;
2. Čitanje;
3. Pisanje;
4. Usmenu komunikaciju.
Samo testiranje se razlikuje od testiranja TOEFL ispita utoliko što ne podrazumeva isključivo korišćenje kompijutera, već može biti i u papirnoj formi, dok usmeni deo obavlja ispitivač uživo.

Postoje Opšti IELTS (General Training) i Akademski IELTS (Academic IELTS) i razlikuju se po zadacima za čitanje i pisanje, dok su slušanje i usmeni deo ispita isti za obe varijante.
Akademski nivo procenjuje sposobnost kandidata da prate nastavu i obavljaju zadatke na engleskom jeziku, dok Opšti IELTS ocenjuje sposobnost kandidata da se snađe u svakodnevnim životnim situacijama kao što su razumevanje priručnika za kućne aparate, pisanje pisma kojim se traže dodante informacije ili se ulaže žalba na kvalitet nekog proizvoda ili usluge.

U Language Media Center školi se radi priprema kandidata za obe verzije IELTS ispita, a sam ispit se polaže u organizaciji Britanskog Saveta. Polaznici ovog kursa dobijaju diplomu Univerziteta u Kembriđžu.
Neophodni nivo znanja za pohađanje ovog kursa je C1. U slučaju da je vaše znanje na nižem nivou uvek možete krenuti sa osnovnim kursom pa nastaviti sa specijalizovanim.
Priprema za IELTS se organizuje tokom cele godine.
Časovi u okviru ovog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 12 časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.

Popodnevni termin (od 16h)
210.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
210.00 € 147 €

Nama su svoje poverenje ukazali: