Priprema za TOEFL

U Language Media Centre školi imate priliku da se pripremite za polaganje međunarodno priznatog ispita TOEFL.

Fond: 12 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 210.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) predstavlja ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kod stranih studenata, onih kojima engleski nije maternji jezik. Većina americkih koledža i univerziteta postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata.
Nova generacija TOEFL testa uvedena je tokom 2005. godine. U pitanju je „Internet-based test“ (iBT). Novi test se polaže u Beogradu od maja 2006. godine.

Test je osmišljen tako da vrši proveru četiri veštine potrebne za efektivnu komunikaciju:
1. Čitanje;
2. Pisanje;
3. Govor;
4. Slušanje.
Test traje četiri sata i osmišljen je tako da u pojedinim delovima morate istovremeno kombinovati više veština.

Izgled novog testa je osmišljen na ovaj način:
1. Čitanje 36-70 pitanja 60–100 minuta;
2. Slušanje 34-51 pitanja 60–90 minuta;
3. Odmor 10 minuta;
4. Govor 6 zadataka 20 minuta;
5. Pisanje 2 zadatka 50 minuta.

Kada je bodovanje u pitanju broj poena koje kandidat može da dobije kreće se od 0 do 120. Svaka od sekcija (čitanje, pisanje, slušanje i govor) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela svaki zadatak se ocenjuje od 0 do 5, pa se potom taj rezultat konvertuje da izrazi učinak na skali od 0 do 30 poena.

Škola Language Media Center vrši pripremu za polaganje TOEFL ispita i pruža vam sve potrebne informacije.
Neophodni nivo znanja za pohađanje ovog kursa je C1. U slučaju da je vaše znanje na nižem nivou uvek možete krenuti sa osnovnim kursom pa nastaviti sa specijalizovanim.
Priprema za TOEFL se organizuje tokom cele godine.
Časovi u okviru ovog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 12 časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.

Popodnevni termin (od 16h)
210.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
210.00 € 147 €

Nama su svoje poverenje ukazali: