Kurs italijanskog jezika

Italijanski jezik se uvek smatrao jednim od najmelodičnijih jezika za učenje. Njegovim poznavanjem otvaraju vam se mogućnosti približavanja bogatoj kulturnoj tradiciji, na polju književnosti, nauke, umetnosti, muzike, spektakla. Bićete bliži izuzetno bogatom umetničkom, arheološkom i urbanom nasleđu i daje vam mogućnost pristupa ogromnoj baštini knjiga italijanskih biblioteka i mogućnost slušanja italijanske muzike, od operske tradicije do najnovijih hitova lagane muzike.

Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 160.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs italijanskog jezika u školi je organizovan tako da pokriva jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs italijanskog jezika kao što je individualna nastava. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.
U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs italijanskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče italijanski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1
2. Osnovni A2
3. Niži srednji B1
4. Srednji B2
5. Viši srednji C1
6. Napredni C2

Kursevi italijanskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta (dva školska časa). Jedan kurs obuhvata 30 časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
160.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
160.00 € 112 €

Nama su svoje poverenje ukazali: