Kurs japanskog jezika

Japan se najčešće prepoznaje kao druga svetska najveća ekonomska sila. Takođe je veoma jedinstvena ostrvska zemlja u kojoj postoji bogata istorija, različite kulture, tradicije ljudi i jedan je univerzalni jezik.
Japanski jezik se govori u društvu čija pravila društvenog ponašanja se veoma razlikuju od onih na Zapadu. Kulturni mentalni sklop japanaca određuje način na koji se ponašaju, komuniciraju i reaguju u svakodnevnom životu, a to ima direktan uticaj na način na koji pričaju, slušaju, čitaju i pišu. Japanska kultura je bogata i raznovrsna.

Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 140.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs japanskog jezika u školi je organizovan tako da pokriva jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs japanskog jezika kao što je individualna nastava. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.

U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs japanskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče japanski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1
2. Osnovni A2
3. Niži srednji B1
4. Srednji B2
5. Viši srednji C1
6. Napredni C2

Kursevi japanskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 90 minuta (dva školska časa). Jedan kurs obuhvata 30 školskih časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
140.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
140.00 € 98 €

Nama su svoje poverenje ukazali: