Kursevi

OPŠTI KURSEVI STRANIH JEZIKA

Opšti kurevi u Language Media Center, školi stranih jezika odnose se na sve jezike iz naše ponude (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski, španski, grčki, poljski, portugalski, japanski, kineski i arapski) koji se održavaju u okviru grupne nastave.
Kako bi se obezbedio kvalitet, u kojoj će profesor moći maksimalno da se posveti svakom učeniku broj polaznika u okviru grupe je ograničen na 6.
Fond časova u okviru osnovnih kurseva je 24 u trajanju od po 80 minuta.
Dinamika zavisi od tipa kursa za koji se prijavite. Osnovni kursevi podrazumevaju dinamiku od 2 časa nedeljno po 80 minuta. Dok se intenzivni kursevi odvijaju 3 ili 4 puta nedeljno takođe u bloku od po 80 minuta.

POLUINDIVIDUALNI KURSEVI

Poluindividualni kursevi se odnose na nastavu u kojoj je maksimalni broj polaznika 2. Karakteriše ga veća vremenska fleksibilnost, intimnija atmosfera i brži tempo rada. Ovi kursevi su najpogodniji za kolege, prijatelje, članove porodica koji bi želeli da uče zajedno.
Uslov da bi dvoje ljudi pohađalo ovaj kurs je da se nalaze na istom jezičkom nivou.
Fond časova u okviru poluindividualnih kurseva je 30 u trajanju od po 45 minuta. Dinamika kojom se odvija je 2 časa nedeljno po 90 minuta, ali u zavisnosti od dogovora polaznika i profesora moguća je izmena.

INDIVIDUALNI KURSEVI

Individualni kursevi se uklapaju i prilagođavaju ličnim potrebama polaznika. Podrazumevaju rad 1 na 1, odnosno nastavu gde je pažnja i vreme profesora isključivo posvećeno jednom polazniku. Ovo je idealna opcija za one koji imaju manjak koncetracije pri učenju, potrebu da nauče jezik za neku određenu namenu ili su vremenski limitirani brojem obaveza koje imaju.
Dinamiku i tempo rada određuje polaznik, prema svojim obavezama.

ONLINE KURSEVI

Za sve one koji žele da uče jezik iz udobnosti svoga doma osmišljen je online kurs. Samo održavanje nastave nije teško, jedino šta vam treba su internet i računar, a za sve ostalo se brinemo mi. Vreme kada će časovi biti odrzani određujete sami u dogovoru sa profesorom. Fleksibilnost se takođe odnosi i dinamiku kojom ćete učiti.
Fond časova predviđen za online kurs je 26 od po 45 minuta.

SPECIJALIZOVANI KURSEVI

Specijalizovani kursevi predsatvljaju nastavu čije je program osmišljen za neki poseban segment učenja jezika. U te kurseve spadaju Konverzacijski kurs engleskog, Poslovni engleski, Priprema za IELTS, Priprema za TOEFL, Konverzacijski kurs nemačkog, Nemački za medicinare, učenje mađarskog u okviru programa Pripreme za državljanstvo. Oni uhvataju su prilagođeni posebnim potrebama polaznika i obuhvataju određeni deo jezika.
Pored rada u grupi, takođe se svi polaznici mogu odlučiti da ga pohađaju u okviru individualne nastave.

KURSEVI ZA PRAVNA LICA

Tokom cele godine Languge Media Center, škola stranih jezika nudi mogućnost svim pravnim licima da ostvare saradnju sa nama, pod posebnim pogodnostima. Za više informacija o kursevima za pravna lica kontaktirajte nas na neki od naših brojeva telefona ili putem mail-a.

Nama su svoje poverenje ukazali: