Kurs mađarskog jezika

Mađarski jezik je lep i melodičan, ali gramatički dosta komplikovan i priličan je izazov učiti ga. Takođe je i potreban, jer nam je Mađarska susedna zemlja sa kojom imamo razvijene ekonomske i političke veze. Poznavanjem ovog jezika pružate sebi mogućnost za mnoga napredovanja u poslovnoj oblast. Ukupno ga govori oko 14,5 miliona ljudi u više različitih zemalja i jedan je od službenih jezika Evropske unije.

Fond: 24 časova
Trajanje kursa:
3 meseca

Cena kursa: 180.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs mađarskog jezika u školi je organizovan tako da pokriva jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs mađarskog jezika kao što je individualna nastava. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.
U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs mađarskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče mađarski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1
2. Osnovni A2
3. Niži srednji B1
4. Srednji B2
5. Viši srednji C1
6. Napredni C2

Kursevi mađarskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 24 časa, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
180.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
180.00 € 126 €

Nama su svoje poverenje ukazali: