Nemački

Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 160.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kursevi nemačkog jezika u školi prate program najistaknutijih svetskih edukativnih centara.
Organizovani su tako da pokrivaju jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs nemačkg jezika kao što je individualna nastava. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.

U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs nemačkog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče nemački jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1-Schritte 1/Schritte 2;
2. Osnovni A2-Schritte 3/Schritte 4;
3. Niži srednji B1-Schritte 5/Schritte 6;
4. Srednji B2-Sicher+;
5. Viši srednji C1-Mittelpunkt;
6. Napredni C2-Mittelpunkt.

Kursevi nemačkog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine. Za sve one koji nisu sigurni u nivo koji bi trebali da pohađaju obezbeđeno je besplatno ulazno testiranje.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 30 školskih časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
160.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
160.00 € 112 €
Fond: 16 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 180.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Goethe i Österreich instituti su centri u kojima se vrše polaganja za sticanje zvaničnih sertifikata iz nemačkog jezika. Za posao, studije ili vizu potvrde koje ova dva instituta izdaju su jedine koje neke intitucije smatraju prihvatljivim.

Language Media Center je škola koja Vam pored kurseva, čiji koncept rada prati upravo program ova dva centra, nudi i posebne kurseve/ koji su koncipirani da Vas pripreme za polaganje u njima.

Pripremni kursevi traju mesec dana. U okviru njih se temeljno obrađuju teme iz pismenog i usmenog dela ispita. Cilj je da se u potpunosti oslobodite eventualnih blokada od polaganja, utvrdite gradivo i steknete samopouzdanje u Vaše znanje koje će vam omogućiti maksimalnu prolaznost na ispitu. Za pohađanje ovog kursa neophodno je predhodno stečeno znanje nivoa za koji se prijavljujete. Kursevi u ponudi odnose se na pripremu za polaganje A1, A2, B1 i B2 nivoa.

Rad u malim grupama, ljubazno osoblje i tim posvećenih profesora samo su neki od razloga zašto da se odlučite za upis u LMC školu stranih jezika.

Popodnevni termin (od 16h)
180.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
180.00 € 126 €
Fond: 14 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 180.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kako je česta pojava da ljudi imaju malo vremena na raspolaganju da nauče ili usavrše svoje znanje jezika, Language Media Center je odlučio da napravi specijalizovane, ubrzane kurseve nemačkog koji će im u tome pomoći. Gradivo koje se prelazi, kao i kvalitet same nastave nisu izmenjeni. Jedino što ovaj kurs razlikuje od standardnog kursa nemačkog je to što nastava nema svoju standardu dinamiku od dva časa nedeljno, već je taj broj uvećan na tri ili četiri viđenja, u zavisnosti od potreba polaznika. Na taj način se postiže prelazak cele jedne nastave celine u vremenskom periodu od mesec dana.
U nastavi se kao i kod osnovnih kurseva pored primarne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Intenzivni kurs nemačkog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče nemački jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1,
2. Osnovni A2,
3. Niži srednji B1,
4. Srednji B2,
5. Viši srednji C1,
6. Napredni C2.

Kursevi se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
180.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
180.00 € 126 €
Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 190.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs nemačkog u okviru poluindividualne nastave namenjen je parovima, prijateljima, kolegama sa posla i svima onima koji imaju isti nivo znanja jezika i isti cilj.

Prednost poluindividualnih časova je u tome što program i raspored časova možemo tematski da prilagodimo specifičnim potrebama polaznika.
Na ovakvom tečaju polaznici uživaju u prednostima privatnih časova po povoljnim cenama.

Časovi nemačkog u okviru poluindividualne nastave takođe imaju mogućnost da se vremenski programiraju po potrebama polaznika kada je u pitanju vreme i dinamika same nastave.

Nakon završenog kursa polaznici polažu završni test i dobijaju sertifikat.
Završni test i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 20 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 190.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs nemačkog jezika u okviru individualne nastave osmišljen je tako da se uklop i prilagodi ličnim potrebama polaznika.

Prednost ovog kursa je činjenica da se kompletan nastavni proces skraćuje, s obzirom da je rad sa pojedincem drugačiji od rada u grupi. Iz ovog razloga preporučujemo individualnu nastavu onima koji imaju potrebu da za kraće vreme savladaju određeni nivo jezika, ili one čiji je nivo znanja između dva nivoa. Još jedna od pogodnosti koju vam pružaju individualni časovi nemačkog jezika je ta što dinamiku nastave, kao i termine kada će se predavanja održati možete odrediti sami, odnosno prilagoditi ih vašem rasporedu i obavezama.

Uz dogovor sa profesorom izrađuje se poseban program podređen isključivo vašim ciljevima.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 26 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 230.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs nemačkog jezika u okviru individualne nastave osmišljen je tako da se uklop i prilagodi ličnim potrebama polaznika.

Prednost ovog kursa je činjenica da se kompletan nastavni proces skraćuje, s obzirom da je rad sa pojedincem drugačiji od rada u grupi. Iz ovog razloga preporučujemo individualnu nastavu onima koji imaju potrebu da za kraće vreme savladaju određeni nivo jezika, ili one čiji je nivo znanja između dva nivoa. Još jedna od pogodnosti koju vam pružaju individualni časovi nemačkog jezika je ta što dinamiku nastave, kao i termine kada će se predavanja održati možete odrediti sami, odnosno prilagoditi ih vašem rasporedu i obavezama.

Uz dogovor sa profesorom izrađuje se poseban program podređen isključivo vašim ciljevima.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 36 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 340.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs nemačkog jezika u okviru individualne nastave osmišljen je tako da se uklop i prilagodi ličnim potrebama polaznika.

Prednost ovog kursa je činjenica da se kompletan nastavni proces skraćuje, s obzirom da je rad sa pojedincem drugačiji od rada u grupi. Iz ovog razloga preporučujemo individualnu nastavu onima koji imaju potrebu da za kraće vreme savladaju određeni nivo jezika, ili one čiji je nivo znanja između dva nivoa. Još jedna od pogodnosti koju vam pružaju individualni časovi nemačkog jezika je ta što dinamiku nastave, kao i termine kada će se predavanja održati možete odrediti sami, odnosno prilagoditi ih vašem rasporedu i obavezama.

Uz dogovor sa profesorom izrađuje se poseban program podređen isključivo vašim ciljevima.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 26 časova
Trajanje kursa:
1 Month

Cena kursa: 210.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Online kurs nemačkog jezika možete pohađati iz bilo kog dela sveta.
Nastavu pohađate od kuće ili sa posla, uz garantovano održavanje visokog nivoa kvaliteta obuke. Predavanja su dostupna kombinacijom interneta i materijala koje vam šaljemo pre početka kursa. Nastavu slušate, gledate, čitate. Imate video snimke, audio snimke, interaktivne aplikacije sa snimljenim radom ekrana računara pri upotrebi odgovarajućih programa, kontakt sa profesorima u realnom vremenu preko interneta, telefonske konsultacije ili konsultacije u prostorijama škole.
Dinamika nastave je podređena vašim obavezama i kreirate je u saradnji sa profesorom.

Online kursevi nemačkog jezika se organizuju za sve nivoe tokom cele godine. Za sve one koji nisu sigurni u nivo koji bi trebali da pohađaju obezbeđeno je besplatno ulazno testiranje.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Fond: 24 časova
Trajanje kursa:
3 meseca

Cena kursa: 180.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije i Nemačka savezna agencija za rad, sklopile su sporazum o posredovanju u zapošljavanju srpskih medicinskih radnika. Uspostavljena je mogućnost legalnog odlaska i zapošljavanja. Jedan od bitnih uslova koji poslodavci zahtevaju je poznavanje nemačkog jezika.
Nivo potrebnog znanja najčešće zavisi od pozicije za koju aplicirate.

Kako bi ste mogli da pohađate ovaj kurs neophodno vam znanje A2/1 nivoa znanja iz nemačkog jezika.
Međutim, ako niste do sada imali prilike da se susretnete sa ovim jezikom i njegovo učenje počinjete od početka možete započeti kroz osnovni kurs nemačkog jezika, a potom kada dostignete potreban nivo znanja nastaviti sa specijalizovanim.
Za sve one koji imaju predznanje, ali nisu sigurni u tačan nivo poznavanja jezika obezbeđeno je besplatno ulazno testiranje.

Popodnevni termin (od 16h)
180.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
180.00 € 126 €

Nama su svoje poverenje ukazali: