Kurs nemačkog jezika

Nemački jezik govori 110 miliona ljudi samo u Evropi. Spada u tri najčešće učena jezika u svetu i deset najčešće govorenih. Njegovim poznavanjem pružate sebi veće šanse za napredovanjem u poslovnom svetu.

Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 160.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kursevi nemačkog jezika u školi prate program najistaknutijih svetskih edukativnih centara.
Organizovani su tako da pokrivaju jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs nemačkg jezika kao što je individualna nastava. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.

U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs nemačkog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče nemački jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1-Schritte 1/Schritte 2;
2. Osnovni A2-Schritte 3/Schritte 4;
3. Niži srednji B1-Schritte 5/Schritte 6;
4. Srednji B2-Sicher+;
5. Viši srednji C1-Mittelpunkt;
6. Napredni C2-Mittelpunkt.

Kursevi nemačkog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine. Za sve one koji nisu sigurni u nivo koji bi trebali da pohađaju obezbeđeno je besplatno ulazno testiranje.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 30 školskih časova, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
160.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
160.00 € 112 €

Nama su svoje poverenje ukazali: