Kurs engleskog jezika

Engleski jezik spada u grupu zapadno-germanskih jezika. Činjenica da je službeni jezik u skoro 60 suverenih država, uključujući Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Australiju, Irsku, Novi Zeland i mnogih drugih apsolutno opravdava njegov moderni naziv Globalni jezik.
Znanje engleskog jezika postalo je uslov u pojedinim oblastima kao što su nauka, informacione tehnologije, biznis, diplomatija, i sa pravom ga smatraju jezikom međunarodne komunikacije.

Kurs mađarskog jezika

Mađarski jezik je lep i melodičan, ali gramatički dosta komplikovan i priličan je izazov učiti ga. Takođe je i potreban, jer nam je Mađarska susedna zemlja sa kojom imamo razvijene ekonomske i političke veze. Poznavanjem ovog jezika pružate sebi mogućnost za mnoga napredovanja u poslovnoj oblast. Ukupno ga govori oko 14,5 miliona ljudi u više različitih zemalja i jedan je od službenih jezika Evropske unije.

Priprema za polaganje u Goethe i Österreich institutu

Goethe i Österreich instituti su centri u kojima se vrše polaganja za sticanje zvaničnih sertifikata iz nemačkog jezika. Za posao, studije ili vizu potvrde koje ova dva instituta izdaju su jedine koje neke intitucije smatraju prihvatljivim.

Language Media Center je škola koja Vam pored kurseva, čiji koncept rada prati upravo program ova dva centra, nudi i posebne kurseve/ koji su koncipirani da Vas pripreme za polaganje u njima.

Pages

Subscribe to Language Media Center RSS

Nama su svoje poverenje ukazali: