Grčki jezik poluindividualna nastava

Poluindividualna nastava predstavlja program kursa jezika koji obuhvata nastavu sa dva polaznika.

Fond: 30 časova
Trajanje kursa:
2 meseca

Cena kursa: 190.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs grčkog u okviru poluindividualne nastave namenjen je parovima, prijateljima, kolegama sa posla i svima onima koji imaju isti nivo znanja jezika i isti cilj.

Prednost poluindividualnih časova je u tome što program i raspored časova možemo tematski da prilagodimo specifičnim potrebama polaznika.
Na ovakvom tečaju polaznici uživaju u prednostima privatnih časova po povoljnim cenama.

Časovi grčkog u okviru poluindividualne nastave takođe imaju mogućnost da se vremenski programiraju po potrebama polaznika kada je u pitanju vreme i dinamika same nastave.

Nakon završenog kursa polaznici polažu završni test i dobijaju sertifikat.
Završni test i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Workflow history
Revision ID Field name Date Old state New state name By Comment Operacije
0 No state No state Anonimni (nije potvrđen)

Nama su svoje poverenje ukazali: