Kurs ruskog jezika

Ruski jezik se smatra najraspostranjenijim slovenskim jezikom sa preko 285 miliona govornika. Usled naglog širenja i jačanja ruskog prisustva na teritoriji čitave Evrope sve je više onih koji se odlučuju upravo za učenje ovog jezika. Sličnosti koje postoje u morfološko-sintaksičkog sistemu sa našim jezikom čine da polaznicima usvajanje i savladavanje većine nastavnih jedinica ne predstavlja nikakav problem.

Fond: 24 časova
Trajanje kursa:
3 meseca

Cena kursa: 180.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs ruskog jezika u školi je organizovan tako da pokriva jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs ruskog jezika kao što je individualna nastava. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.
U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs ruskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče ruski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni A1,
2. Osnovni A2,
3. Niži srednji B1,
4. Srednji B2,
5. Viši srednji C1,
6. Napredni C2.

Kursevi ruskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 24 časa, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina. U koliko postoji dovoljan broj zainteresovanih nastava može biti organizovana intenzitetom od tri časa nedeljno u trajanju od po 80 minuta, što će skratiti vreme trajanja kursa.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
180.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
180.00 € 126 €

Nama su svoje poverenje ukazali: