Kurs španskog jezika

Španski jezik je sa preko 400 miliona aktivnih govornika na četiri kontinenta, bogatom i nagrađivanom književnošću, kao i jedinstvenom kulturnom baštinom, danas važno sredstvo komunikacije čije vam poznavanje otvara brojne mogućnosti ličnog i poslovnog napredovanja. Izrazita popularnost i sveprisutnost samo je jedan od razloga za učenje ovog prelepog jezika.

Fond: 24 časova
Trajanje kursa:
3 meseca

Cena kursa: 180.00 €
Prijavite se za ovaj kurs

Kurs španskog jezika u školi je organizovan tako da pokriva jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs španskog jezika kao što je individualna nastava. Časove vodi tim stručnjaka, diplomiranih filologa, koji znaju na najbolji način da vas pored samog učenja jezika upoznaju i sa kulturom i običajima naroda zemalja u kojima se govori.
U nastavi se pored osnovne literature koristi i niz vizuelnih i zvučnih sadržaja, kao i dodatnih materijala kako bi vam se omogućilo da steknete pun doživljaj pri učenju.
Kurs španskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče španski jezik.

Postoji ukupno šest nivoa:
1. Početni-Acceso A1
2. Osnovni-Plataforma A2
3. Niži srednji-Umbral B1
4. Srednji-Avanzado B2
5. Viši srednji-Dominio C1
6. Napredni-Especial C2

Kursevi španskog se organizuju za sve nivoe tokom cele godine.
Časovi u okviru osnovnog kursa imaju dinamiku od dva časa nedeljno u trajanju od 80 minuta. Jedan kurs obuhvata 24 časa, za koje se prelazi jedna cela nastavna celina.
Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.
Završno testiranje i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Popodnevni termin (od 16h)
180.00 €
Prepodnevni termin (do 16h) -30%
180.00 € 126 €

Nama su svoje poverenje ukazali: